Reizen – Algemeen

Een reisverzekering kan verschillende luiken omvatten: Annulering, bijstand en bagage. Bovendien kan er gekozen worden tussen een tijdelijke verzekering, afgesloten voor de duur van 1 reis, en een jaarcontract. In het jaarcontract zijn alle reizen, citytrips, daguitstappen verzekerd ongeacht de reisorganisatie of boekingswijze (reisagentschap, internet, via het werk, …).

De Waarborgen

 • Annulering
 • Onderbreking van de reis
 • Bijstand – Voertuig en/of personen
 • Bagage

Annulatie

Indien u de reis moet annuleren omwille van dwingende redenen, zal de kostprijs van de volledige reis terugbetaald worden. Mogelijke dwingende redenen zijn:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, levensgezel of naaste (schoon)familie
 • Complicaties bij een zwangerschap van verzekerde of naaste familie
 • Diefstal met geweld of inbraak van de nodige identiteits- of vervoersbewijzen, noodzakelijk voor de reis

Voor de correcte en volledige opsomming (en uitsluitingen) verwijzen wij naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekeringscontract.

Onderbreking

Indien u de reis moet onderbreken of het vertrek moet uitstellen omwille van dwingende redenen, zal de kostprijs van de gemiste vakantiedagen terugbetaald worden.

 • Ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, levensgezel of naaste (schoon)familie
 • Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde
 • Complicaties bij een zwangerschap van verzekerde of naaste familie

Voor de correcte en volledige opsomming (en uitsluitingen) verwijzen wij naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekeringscontract.

Bijstand – Personen

 • Repatriëring bij overlijden,  ziekte of lichamelijk ongeval in het buitenland
 • Vergoeding van de medische kosten bij ziekte of lichamelijk ongeval in het buitenland
 • Vergoeding van de terugreis ingeval van onderbreking van de reis wegens dwingende redenen.
 • Verzending van geneesmiddelen in het buitenland indien deze ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
 • Repatriëring bij hospitalisatie van een minderjarig kind van de verzekerde in België