Particulier – Ongevallen

Formules

 • Ongevallen in het verkeer
 • Bestuurder of passagier in een rij- of vaartuig (incl. moto)
 • Passagier van openbaar vervoersmiddel
 • voetganger of fietser
 • Ongevallen  in het privéleven en verkeer
 • Alle ongevallen tijdens activiteiten die niets te maken hebben met het uitoefenen van een beroep.

Basiswaarborgen:

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit
 • Medische kosten

Optionele waarborgen

 • Dagvergoeding in geval van hospitalisatie of tijdelijke werkongeschiktheid
 • Bestuurder van moto