Particulier – Hospitalisatie

Het leven wordt steeds duurder. Dit telt zeker in het geval van hospitalisatie. Bovendien voorziet uw ziekenkas geen volledige tussenkomst in alle kosten die gepaard gaan met een opname in het ziekenhuis. Daarom is een aanvullende hospitalisatieverzekering zeker aan te raden. Aangezien de premie afhankelijk is van leeftijd en medische voorgeschiedenis, is het aangewezen om zo vroeg mogelijk te starten met de hospitalisatieverzekering.