Particulier – Burgerlijke aansprakelijkheid

Volgens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek dient iedereen de schade die hij toebrengt aan derden, te vergoeden. Hiervoor moet voldaan worden aan 3 voorwaarden:

  1. De schade aan derden moet bewezen zijn.
  2. Er moet sprake zijn van een fout van de aansprakelijke.
  3. Er is een oorzakelijk verband tussen de schade en de fout.

De meest algemene verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid is de familiale verzekering (schade veroorzaakt met een motorvoertuig valt uiteraard onder de autopolis). Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van u en uw gezin. Net zoals in een auto- en brandverzekering bestaat ook hier de mogelijkheid om de waarborg rechtsbijstand te onderschrijven. Deze dekt de kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure bij geschillen i.v.m. de burgerlijke aansprakelijkheid.

Naast de familiale verzekering zijn er nog enkele andere verzekeringen die een vorm van burgerlijke aansprakelijkheid dekken:

  • BA Jacht
  • BA Paarden
  • BA Evenementen
  • BA Pleziervaart
  • BA Vrijwilliger
  • BA Caravan