Particulier – Brand

Uw woning of appartement is één van uw kostbaarste bezittingen. Een goede verzekering om deze en zijn inhoud te beschermen is dan ook onontbeerlijk. In de meeste huurcontracten staat eveneens omschreven dat huurders hun huuraansprakelijkheid moeten verzekeren. Ook dit gebeurt via de brandverzekering.

De basiswaarborgen:

 • Brand, rook- en roetschade, blikseminslag en ontploffing / implosie
 • Botsing (o.a. door voertuigen)
 • Inbraakschade en vandalisme
 • Inwerking van elektriciteit
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade
 • BA Gebouw
 • Natuurrampen

De optionele waarborgen:

 • Diefstal en vandalisme aan inhoud
 • Rechtsbijstand woning
 • Onrechtstreekse verliezen