Leven Particulier – Uitvaart

Het staat ons allemaal te wachten. Sterven is onvermijdelijk onderdeel van het leven, wat niet betekent dat we er ons niet op kunnen voorbereiden. De kosten van een begrafenis lopen al snel op tot 5.000 euro of meer. Via een uitvaartverzekering bespaart u uw nabestaanden deze financiële zorg. Bovendien wordt er eveneens hulp verleend om alle administratieve zaken op orde te stellen.

  • Financieel luik:
  1. Verzekerd kapitaal vrij te kiezen tussen 1.500 euro en 10.000 euro.
  2. Duurtijd premiebetaling vrij te kiezen. Indien u overlijdt terwijl er nog premies betaald worden, is het volledige verzekerd kapitaal beschikbaar voor de uitvaart.
  3. Indien de rekening van de uitvaart uiteindelijk lager uitvalt dan het verzekerd kapitaal, wordt het resterende saldo uitbetaald aan de aangeduide begunstigde(n).
  4. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd.
  • Luik nazorg:
  1. Persoonlijke bijstand en advies