Leven Particulier – Lange-Termijnsparen

Iedereen weet ondertussen dat het wettelijk pensioen niet voldoende is om de levensstandaard te behouden na de professionele loopbaan. Dit wettelijk pensioen kan aangevuld worden met een contract lange-termijnsparen. Net zoals bij het pensioensparen kan u elk jaar 30% van de gestorte premie terugkrijgen als belastingvoordeel. Men dient er wel rekening mee te houden dat het fiscale voordeel van lange-termijnsparen onder dezelfde categorie valt als een hypothecair krediet. Indien u dus een hypothecair krediet heeft, is het mogelijk dat er geen ruimte meer is voor een bijkomend belastingvoordeel via lange-termijnsparen.

De hoogte van de premie kan vrij gekozen worden, doch rekening houdend met het fiscale maximum (2260 euro in 2013). Op 60-jarige leeftijd wordt het contract getaxeerd waardoor het verworven belastingvoordeel gedeeltelijk teruggeschroefd wordt. Op einddatum van het contract (65-jarige leeftijd) wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd.

Het rendement wordt bepaald door 2 factoren:

  • Gegarandeerde rentevoet
  • Winstdeelname