Landbouw – Salmonella

Sinds december 2011 is het volgens nieuwe EU-normen niet toegestaan om vers pluimveevlees in de handel te brengen waarop Salmonella enteritidis (Se) of Salmonella typhimurium (St) besmetting is aangetoond. In het kader van de volksgezondheid dient het vlees komende uit besmette stallen vernietigd te worden. Het spreekt voor zich dat een salmonellabesmetting gepaard gaat met een ernstig inkomstenverlies.

Dit opbrengstenverlies kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. Sinds enkele maanden hebben wij, in overleg met de landsbond (Vlaamse  Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw), een unieke oplossing uitgewerkt voor de financiële bescherming van u en uw bedrijf tijdens een salmonellabesmetting. Als enige makelaar in België bieden wij een salmonellaverzekering bij de Britse maatschappij Crowe Livestock aan. U kan zelf beslissen in welke mate u het verlies aan inkomsten wenst af te dekken.